top of page

byggeplads-

 ledelse.

Text

NOROQ’s team har mange års erfaring inden for ledelse og koordinering af aktiviteter på byggepladsen og er med til at garanterer, at rammer, budgetter, tidsfrister og andre krav vil blive overholdt gennem hele anlægsprocessen.

 

Vores team står til rådighed og kan bidrage til en gnidningsfri gennemførelse af projekter og udfører opgaver inden for kvalitetskontrol, kontraktstyring, sikkerhed og sundhed, logistikhåndtering, miljø samt overvejelser vedrørende gener på nærliggende naboer samt offentligheden.

 

NOROQ’s byggepladsledelse starter typisk med igangsættelsen af projektet på byggepladsen og ender som regel med overdragelsen af det færdige projekt til bygherren.

 

Målet i NOROQ’s byggepladsledelse er, at holde korte kommunikationsveje og sikre et velfungerende samarbejde mellem alle involverede parter.

 

De ydelser, der tilbydes af NOROQ, omfatter blandt andet:

 

Koordinering af alle involverede parter

Sikkerhed-, sundhed- og miljøledelse

Udarbejdelse af kvalitetsplaner og opfølgning af disse

Kontraktstyring

VIGTIGHEDEN AF SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

 

Vejrlig, arbejder med farlige materialer, tidspres, begrænsede arbejdsområder og manglende kendskab til arbejdsgange øger risikoen for personskader på byggepladsen. NOROQs team anser sikkerhed og sundhed som et af de vigtigste aspekter, når de opererer på stedet og bidrager derfor aktivt i forebyggelsen af eventuelle ulykker.

 

Dette strækker sig fra at analysere behov for retningslinjer, samt udstedelse af regler på byggepladsen, til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, helt frem til at definere byggepladsregler og sikkerhedsforanstaltninger for alle medarbejdere, inkl. underentreprenører og leverandøre, som arbejder på byggepladsen.

"ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ FORBEDRE PRODUKTIVITETEN"

BÆREDYGTIGHED

 

Bæredygtighed er et af de vigtigste områder for NOROQ. Dette er blandt andet baggrunden for NOROQs indgående kendskab til samt konstante søgen efter udviklingsmuligheder af bæredygtige udførelsesmetoder. Desuden sikrer NOROQ, at deres bæredygtige systemer fungerer effektivt, og at medarbejdere på byggepladsen agerer i henhold hertil.

"VI MENER, AT BÆREDYGTIGHED SKAL OPNÅS BEDSTE INDEFRA OG UD"

bottom of page