top of page
Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tender Management, Engineering
Anker 1

E2001/02/03 ringsted-fehmarn banen,
civil works.

Projektet omfatter projektering, planlægning og udførelse af anlægsarbejder. Dette indebærer jordarbejder og arbejder iht. underballast, ballast, afvanding, konstruktioner osv. i forbindelse med at opgradere jernbanestrækningen fra Ringsted til Femern.:

 

Projektet er delt op i 3 pakker:

 

E 2001 - Ringsted-Vordingborg

Udbudspakken E2001 omfatter udførelse af anlægsarbejder i det sydlige Sjælland. Den eksisterende banestrækning er i øjeblikket en enkeltspors jernbanestrækning og omfanget af arbejderne omfatter i hovedtræk:

 

 • Ca. 2,3 km enkeltspors banedæmning og ballastarbejder inkl. afvanding

 • Ca. 10,4 km 2-sporet banedæmning og ballastarbejder inkl. afvanding

 • 3 fauna og/eller vandløbspassager

 • nedbrydning af 3 broer samt permanent spærring af veje

 • Ca. 13 km støjskærm langs banen

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 980.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling,

                            Totalrådgivning, Mængdeopmåling

Scope             Vejarbejder, Broarbejder,
                            Anlægsarbejder

Sted.                Danmark

År                    2014

E2002 - Falster

Udbudspakken E2002 omfatter udførelse af anlægsarbejder på Falster. Jernbanen er i øjeblikket en enkeltspors jernbanestrækning og arbejderne omfatter udførelse af et ekstra spor samt udskiftning af underballast og ballast af det eksisterende spor. Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

 

 • Udskiftning af ca. 15.000 m3 blødbund

 • Ca. 3 km enkeltsporet banedæmning og ballast inkl. afvanding

 • Ca. 19 km 2-sportet banedæmning og ballast inkl. afvanding

 • Ca. 38 vandløbspassager

 • 2 fodgængertunneler med delvis fornyelse af fugtisolering under sporene

 

E2003 - Lolland

Anlægsarbejder i udbudspakken E2003 udføres på Lolland. Jernbanen er i øjeblikket en enkeltspors jernbanestrækning og arbejderne omfatter udførelse af et ekstra spor samt udskiftning af underballast og ballast af det eksisterende spor. Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

 

 • Udskiftning af ca. 124.000 m3

 • Ca. 4 km enkeltsporet banedæmning og ballast inkl. afvanding

 • Ca. 31 km 2-sportet banedæmning og ballast inkl. afvanding

bottom of page