top of page
Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tender Management, Engineering
Anker 1

E3002/03/04 ringsted-fehmarn banen,

vej og jernbanebroer.

Banedanmark har planlagt at udføre en jernbaneforbindelse til den fremtidige faste forbindelse langs Femern bælt i perioden fra 2015 til 2021. Dette projekt er baseret på en overenskomst ratificeret af Danmark og Tyskland. Projektet er delt op i to udbudspakker og omfatter et ekstra spor langs det eksisterende spor. Jernbanesporet er beliggende mellem Vordingborg og syd for Holeby, hvor jernbanen tilsluttes den faste Femern bælt forbindelse. De to udbudspakker er:

 

  • Pakke 1: E3002 og E3004: Banebroer Lolland – Falster og Broer Næstved – Vordingborg (I det hele omfattende 19 broer)

  • Pakke 2: E3003: Broer Ringsted – Næstved (I det hele omfattende 22 broer og 11 vej-/fodgængerbroer og 11 jernbanebroer)

Projektet omfatter derudover en opgradering af det eksisterende jernbanespor mellem Ringsted og Holeby. Derfor er det planlagt, at udføre en 2-sporet jernbanestrækning fra Vordingborg til Holeby, eksklusiv Storstrømsbroen, elektrificere hele banestrækningen samt at forbedre infrastrukturen for at øge hastigheden op til 200 km/t.

Udbudspakkerne omfatter projektering og udførelse af samtlige arbejder relateret til broer og konstruktioner samt vej-/fodgængerbroer og banebroer. Derudover omfatter arbejderne nedbrydning af nogle bygværker, udvidelse af eksisterende broer, jord- og afvandingsarbejder samt banearbejder og udførelse af fugtisolering, forhøjning og forlængelse af kantbjælker og beton reparationer.

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 450.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling,

                            Totalrådgivning, Mængdeopmåling

Scope             Vejarbejder, Broarbejder

Sted.                Danmark

År                    2014

bottom of page