Som del af projektet “Næstved Omfartsvej Nord, Vestlig strækning”, udbudt af Vejdirektoratet, har NOROQ i det hele leveret og monteret 4 bygværker.

En buetunnel for cyklister og fodgænger, en faunapassage – projekteret som firkant tunnel – og to faunapassager, begge projekteret som betonrør med hver en diameter på Ø1800 mm.

Sted: DK-4700 Næstved

 cykeltunneler & fauna

passager næstved.

 

specifikationer.

21192

21193

specifikationer.

21191

21194