top of page
buetunnel, tunnel, noroq

Som del af projektet “Næstved Omfartsvej Nord, Vestlig strækning”, udbudt af Vejdirektoratet, har NOROQ i det hele leveret og monteret 4 bygværker.

En buetunnel for cyklister og fodgænger, en faunapassage – projekteret som firkant tunnel – og to faunapassager, begge projekteret som betonrør med hver en diameter på Ø1800 mm.

Sted: DK-4700 Næstved

cykeltunneler & fauna

passager næstved.

Anker 1
firkanttunnel, firkant, tunnel, noroq

specifikationer.

21192

21193

System                       Buetunnel            Firkanttunnel

Samlet længde            68,0 m                     55,6 m

Fri højde                       3,9 m                        2,0 m

Fri bredde                    5,1 m                         4,5 m

specifikationer.

21191

21194

System                       Betonrør                  Betonrør

Samlet længde            27,0 m                      45,0 m

Fri højde                        1,8 m                         1,8 m

Fri bredde                     1,8 m                         1,8 m

betonrør, faunarør, noroq
bottom of page