top of page
Firkant tunnel, firkanttunnel, tunnel, noroq

Som del af projektet “Stitunnel under Gjesing Ringvej – Supercykelsti”, udbudt af Esbjerg Kommune, har NOROQ
leveret og monteret en firkant tunnel for cyklister og fodgængere, som underføring under Gjesing Ringvej. Tunnelen og fløjvæggene blev projekteret og monteret som præfabrikerede betonelementer.

Særligt ved projektet var, at én ud af de fire fløjvægge havde en maksimal højde på 5 m og en samlet længde på 50 m.

Sted: DK-6715 Esbjerg

firkanttunnel

gjesing ringvej.

Anker 1
Firkant tunnel, firkanttunnel, tunnel, noroq

specifikationer.

System Firkanttunnel

Samlet længde 90,3 m

Fri højde 3,0 m

Fri bredde 4,0 m

bottom of page