top of page
firkanttunnel, tunnel, noroq

Som del af projekterne “Udskiftning af bro ved Huul Mølle, Huulmøllevej” og “Udskiftning af bro over Binderup Å, Jordemodervej”, begge udbudt af Aalborg Kommune, har NOROQ leveret og monteret to præfabrikerede tunneler.

UF af Binderup Å blev projekteret som en firkant tunnel inkl. 4 fløjvægge og OF af Huulmøllevej blev projekteret som bokstunnel inkl. 2 fløjvægge.

Location: 9240 Nibe

fauna passager

aalborg.

Anker 1
firkanttunnel, tunnel, noroq

specifikationer.

UF af Binderup Å

UF af indløb til Huulmølle

System                     Firkanttunnel             Bokstunnel

Samlet længde              14,0 m                        7,0 m

Fri højde                         3,2 m                           1,4 m

Fri bredde                     4,0 m                          3,5 m

bokstunnel, tunnel, noroq
firkanttunnel, tunnel, noroq
bottom of page