top of page
firkanttunnel, tunnel, noroq

firkanttunneler

faaborg.

Som del af projektet ”Udskiftning af bro 450 og bro 451”, udbudt af Faarborg-Midtfyn Kommune, har NOROQ leveret og monteret to præfabrikerede faunapassager, begge projekteret som firkant tunneler.

Bro 450 ved Hudevad Byvej er en faunapassage, som fører forlagt Hellerup Å under Hudevad Byvej.

Bro 451 på Elværksvej er en faunapassage for erstatning for den eksisterende bro. Den nye tunnel fører tilløb til Vindinge Å under Elværksvej.

Sted: DK-5792 Årslev

Anker 1
firkanttunnel, tunnel, noroq

specifikationer.

  Bro 450

   Bro 451

System                     Firkanttunnel          Firkanttunnel

Samlet længde              7,6 m                           7,6 m

Fri højde                          1,6 m                           1,6 m

Fri bredde                      2,5 m                          3,0 m

bottom of page