top of page
Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tendermanagement, Engineering
Anker 1

grenaa omfartsvej.

Totalentrepriseprojektet ”Grenå Omfartsvej” indeholder ca. 5,5 km ny omfartsvej nord om Grenaa mellem Hovedvejen og den nordlige del af Grenaas havn.

Projektet omfatter projektering og anlæg af en 2-sporet omfartsvej, tilslutninger til eksisterende lokale veje samt konstruktioner, krydsning af banen, en rundkørsel, 2 faunapassager, 1 fauna tunnel, 1 fodgængertunnel og 6 regnvandsbassiner.

Projektet indeholder jord-, vej- og afvandingsarbejder, installation af belysning, landskabsarbejder og vejafmærkningsarbejder.

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 60.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling,

                            Totalrådgivning, Mængdeopmåling

Scope             Jordarbejder, Broarbejder,
                            Vejarbejder

Sted.                Danmark

År                    2015

bottom of page