Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tendermanagement, Engineering
 

grenaa omfartsvej.

Totalentrepriseprojektet ”Grenå Omfartsvej” indeholder ca. 5,5 km ny omfartsvej nord om Grenaa mellem Hovedvejen og den nordlige del af Grenaas havn.

Projektet omfatter projektering og anlæg af en 2-sporet omfartsvej, tilslutninger til eksisterende lokale veje samt konstruktioner, krydsning af banen, en rundkørsel, 2 faunapassager, 1 fauna tunnel, 1 fodgængertunnel og 6 regnvandsbassiner.

Projektet indeholder jord-, vej- og afvandingsarbejder, installation af belysning, landskabsarbejder og vejafmærkningsarbejder.

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 60.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling,

                            Totalrådgivning, Mængdeopmåling

Scope             Jordarbejder, Broarbejder,
                            Vejarbejder

Sted.                Danmark

År                    2015