landskabsbro

suså.

Projektet omfatter en dalbro over Suså og repræsenterer nøgleelementet i hele etapen af Næstved Omfartsvej Nord.

Projekter omfatter projektering og udførelse af en 400 m lang delstrækning af Næstved Omfartsvej Nord, udformet som en 2+1 motortrafikvej henover Suså ådal. Vejen føres over Suså via en ca. 200 m lang dalbro.

 

Derudover omfatter projektet etablering af overføringer af omfartsvejen hen over en 2-sporet bane (Sydbanen) og over kommunevejen Ringstedgade. Syd for omfartsvejen etableres et netværk af cykelstier, som ligeledes føres over Suså, Sydbanen og Ringstedgade langs motortrafikvejen.

Anlægsarbejderne skal foregå under særligt hensyntagen til en række miljømæssige restriktioner som Natura 2000-beskyttede områder.

specifikationer.