E3006 ringsted-fehmarn banen,
ny bro guldborgsund
.

Totalentrepriseprojektet ”E3006 Ny bro Guldborgsund” omfatter i hovedtræk udførelse af den nye bro (Kong Frederik IX’s Bro) og de dertil hørende jernbanearbejder, udvidelse af den eksisterende jernbanebro for at kunne bære to spor, sporarbejder, jordarbejder, afvandingsarbejder, ballast- og dæmningsarbejder, etablering af spunsvægge, etablering af faunapassager samt udvidelse og fornyelse af fugtisoleringen. Anlægsarbejderne er beliggende i Guldborgsund Kommune.

 

Projektet omfatter blandt andet:

  • Udførelse af en 1-sporet klapbro

  • Udvidelse af den eksisterende klapbro og mole, samt sammenførelse med den nye klapbro

  • Integration af det nye styringssystem for klapbroen

  • Sporarbejder på den nye bro

  • Anlæg af ca. 1,6 km 1-sporet banedæmning og ballastlag inkl. afvanding

  • Anlæg af omkring 150 – 1000 m spunsvæg langs banen

  • Udførelse af 3 nye faunapassager

 

Samtlige anlægsarbejder udføres under stor hensyntagen af de Natura 2000 beskyttede områder. Arbejderne udføres mens banen er i drift, undtagen nogen få perioder med forhåndsgodkendte sporspærringer. Ligeledes var det sikret, at trafikken på Prinsholmvej opretholdes på mindst et spor under hele anlægsperioden.

specifikationer.