top of page
Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tender Management, Engineering
Anker 1

E3006 ringsted-fehmarn banen,
ny bro guldborgsund
.

Totalentrepriseprojektet ”E3006 Ny bro Guldborgsund” omfatter i hovedtræk udførelse af den nye bro (Kong Frederik IX’s Bro) og de dertil hørende jernbanearbejder, udvidelse af den eksisterende jernbanebro for at kunne bære to spor, sporarbejder, jordarbejder, afvandingsarbejder, ballast- og dæmningsarbejder, etablering af spunsvægge, etablering af faunapassager samt udvidelse og fornyelse af fugtisoleringen. Anlægsarbejderne er beliggende i Guldborgsund Kommune.

 

Projektet omfatter blandt andet:

  • Udførelse af en 1-sporet klapbro

  • Udvidelse af den eksisterende klapbro og mole, samt sammenførelse med den nye klapbro

  • Integration af det nye styringssystem for klapbroen

  • Sporarbejder på den nye bro

  • Anlæg af ca. 1,6 km 1-sporet banedæmning og ballastlag inkl. afvanding

  • Anlæg af omkring 150 – 1000 m spunsvæg langs banen

  • Udførelse af 3 nye faunapassager

 

Samtlige anlægsarbejder udføres under stor hensyntagen af de Natura 2000 beskyttede områder. Arbejderne udføres mens banen er i drift, undtagen nogen få perioder med forhåndsgodkendte sporspærringer. Ligeledes var det sikret, at trafikken på Prinsholmvej opretholdes på mindst et spor under hele anlægsperioden.

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 300.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling,

                            Totalrådgivning, Mængdeopmåling

Scope             Vejarbejder, Broarbejder,
                            Jernbanearbejder

Sted.                Danmark

År                    2014 - 2015

bottom of page