top of page
Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tender Management, Engineering
Anker 1

TP 40 københavn-ringsted,
broer & jordarbejde
.

Udbudspakken “TP 40 København-Ringsted, Broer og Jordarbejde” fra Ishøj til Køge Nord er et totalentrepriseprojekt og omfatter hovedmængden af arbejderne i forbindelse med udførelse af den nye jernbanestrækning af den sydlige strækning af København-Ringsted-Højhastighedsbane.

Projektet omfatter projektering og udførelse af jordarbejder på en strækning på 18 km inklusive etablering af 70 bygværker, som faunapassager, broer og støttemure. På de første 5,7 km udføres jordarbejder og etablering af mindre faunapassager, og på de sidste 12,5 km udføres etablering broer samt veje, faunapassager, støttemure og banedæmninger. Nogle veje skal i forbindelse med anlægsarbejderne blive forlagt eller genopbygget. Jordarbejderne på linjeføringen indeholder både lokalt jordhåndtering/jordbalance og jordhåndtering/jordbalance for hele projektet.

Samlet skal der udføres jordarbejder med et volumen på 1.000.000 m3, 2 rørunderføringer, 6 faunapassager, delvist med fodgængervej, 5 fodgængertunneler, 2 fodgængerbroer, 2 underføringer for banen, 4 overføringer for banen, 1 dalbro, 11 støttemure samt 22 rør som faunapassager.

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 900.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling,

                            Totalrådgivning, Mængdeopmåling

Scope             Infrastruktur, Broarbejder,
                            Jernbanearbejder

Sted.                Danmark

År                    2013

bottom of page