top of page
Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tender Management, Engineering
Anker 1

TP 50 københavn-ringsted,
broer & jordarbejde
.

Udbudspakken “TP 50 København-Ringsted, Broer og Jordarbejder” er totalentrepriseprojekt som omfatter anlægsarbejder i forbindelse med dæmninger og udgravninger for den nye banestrækning København-Ringsted på en strækning på 23 km.

Projektet omfatter derudover broer samt veje, faunapassager, støttemure, banedæmninger op til og inklusive første ballastlag og fundamenter for master for kørestrøms-ledningen. Forskellige veje skal enten blive forlagt eller skal ny anlægges.

Særligt hensyntagen blev lagt på krydsningen af motorvej E20 og til den eksisterende jernbanestrækning København-Nyborg.

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 120.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling,

                            Totalrådgivning, Mængdeopmåling

Scope             Broarbejder, Infrastruktur
                            Jernbanearbejder

Sted.                Danmark

År                    2013

bottom of page