top of page
Tilbudsudvikling, Rådgivning, Tender Management, Engineering
Anker 1

separering af strandvejsområde tunnelering & konstruktioner.

Projektet “Separation af Strandvejsområde København - Tunnelering” omfatter udførelse af en ca. 1,4 km lang afløbsledning for regnvand i en dybde på ca. 11 m og med en indre diameter på Ø1600 mm på de første 850 m, hvorefter rørdiameter øges til Ø2000 mm.

Derudover omfatter projektet etablering af 7 byggegruber, som delvist skal bruges for permanente bygværker for hele regnvandssystemet. Byggegruberne er placeret ved hver ende rørtunnelen og anvendes som presse- og modtagsgrube for mikro-tunneleringen.

De permanente bygværker i enden af Lille Strandvej anvendes som pumpestation og overløbsbygværk for regnvandet. Fra pumpestationen etableres en 250 m lang udløbstrykledning ud i Øresund, som delvist etableres dels ved styret underboring og dels ved udgravning under vand.

specifikationer.

Kunde            International entreprenør

Anlægssum.   DKK 118.000.000

Ydelser          Tilbudsudvikling, Totalrådgivning

Scope             Vejarbejder, Tunnelering,
                     Betonarbejder

Sted.                Danmark

År                    2014

bottom of page