separering af strandvejsområde tunnelering & konstruktioner.

Projektet “Separation af Strandvejsområde København - Tunnelering” omfatter udførelse af en ca. 1,4 km lang afløbsledning for regnvand i en dybde på ca. 11 m og med en indre diameter på Ø1600 mm på de første 850 m, hvorefter rørdiameter øges til Ø2000 mm.

Derudover omfatter projektet etablering af 7 byggegruber, som delvist skal bruges for permanente bygværker for hele regnvandssystemet. Byggegruberne er placeret ved hver ende rørtunnelen og anvendes som presse- og modtagsgrube for mikro-tunneleringen.

De permanente bygværker i enden af Lille Strandvej anvendes som pumpestation og overløbsbygværk for regnvandet. Fra pumpestationen etableres en 250 m lang udløbstrykledning ud i Øresund, som delvist etableres dels ved styret underboring og dels ved udgravning under vand.

specifikationer.