top of page

vores produkter.

bokstunnel.

NOROQ´s bokstunneler er særligt velegnet til små stier og fodgængertunneler, faunapassager for vandløb og dyr, samt forsyningskanaler.

 

Fordelen ved bokstunnelen er dens vandresistens. Tunnelerne, som er lavet af tunnelelementer er vandtætte direkte efter montagen.

 

NOROQ’s bokstunneler fås i forskellige størrelser, afhængig af de statiske og geometriske krav til tunnelen.

buetunnel.

NOROQ's buetunnel danner en æstetisk og økonomisk løsning til en lang række tunneler fra eksempelvis vejunderføringer til cykel- og fodgængerpassager samt underføringer af vandløb der tjener som faunapassager.

 

NOROQ’s buetunneler fås i standard længder eller kan skræddersyes efter behov.

firkanttunnel.

For at anlægge større vejunderføringer og brokonstruktioner end dem, der kan laves med bokstunneler, tilbyder NOROQ desuden firkanttunnelsystemer i forskellige størrelser.

 

Firkanttunnellen består af to U-elementer, som sættes ovenpå hinanden og derved danner en tunnel. Systemet anvendes til veje, vandløb og større vejunderføringer. Disse tunneler kan tilbydes i standard længder eller skræddersyet efter behov.

ståltunneler og rør.

NOROQ's ståltuneler danner en hurtig og økonomisk løsning både i henhold til projektering og udførelse. Ved tilpasning af tværsnittet, med en bred vifte af radier og åbningsvinkler, kan specialprofiler produceres til specifikke anvendelsesområder.

Indsatsområderne af ståltunelerne er fauna- og vandløbspassager, stiunderføringer, rør og ledninger, kabalkanaler mm.

L- og T-elementer.

Med NOROQ’s L- og T-elementer opnås store muligheder for opbevaring af al slags materiale. L- og T-elementerne fås i forskellige højder og i forskellige længder, lige efter det ønskede behov, samt med vandrette fodplader. Både L-Elementerne og T-elementerne kan anvendes som en- og tosidet belastbare elementer. Begge element-typer udmærker sig ved at have lodrette sider, samt at hver kan stå for sig selv, eller også kan anvendes til skråningssikring.

Den nødvendige stabilitet af både L- og T-elementerne opnås igennem deres egenvægt og en indbyrdes sammenspænding med vinkeljern på bagsiden.

NOROQ’s T-elementer har derudover den fordel, at de ikke kræver et særligt fundament, for at sikre deres ståfasthed.

betonrør og
afvandingskanaler.

NOROQ fremstiller en komplet serie af høj kvalitets, armerede betonrør af forskellige størrelser til forskellige skybrudsledninger. Rørene tilbydes med eller uden fod.

Rørene kan leveres i standard størrelser varierende fra Ø300 mm til Ø3000 mm.

Desuden tilbyder NOROQ afvandingskanaler Type Ø200/300 mm (linjeafvanding) både som 4 m standardlængde- eller tilpasningselement.

Afvandingskanalerne fås i klasse F og kan belastes med en last på ca. 90 ton. Elementerne er CE-mærket og bliver produceret iht. DS/EN 1433. Hvis ønsket, leverer NOROQ også det tilhørende sandfang eller renseelement (med eller uden rist).

brønde &

indløbsbygværker.

NOROQ tilbyder standard og specialdesignede brønde, indløbs- og udløbsbygværker.

 

NOROQ’s brønde er tilgængelige i enhver størrelse.

Fauna_2.jpg

faunapassager.

NOROQ tilbyder også produktion, levering og montage af beton faunapassager.

Tunnelerne er beregnet til at overholde både de tekniske som de biologiske krav for paddetunneler.

Elementerne fås i forskellige størrelser i en fikantet profil, da det har vist sig, at være det mest hesigtsmæssige type for alle de forskellige amfibiers behov.

perronsystemer.

NOROQ fremstiller og tilbyder ligeledes perrsonsystemerne ”Perron 55” og ”Perron 92” i henhold til Banedanmarks princip for perronforkanter.

NOROQ’s perronsystemer omfatter ikke kun betonoverplader med og uden harlekinmønster samt beton-bagplader, men tværtimod hele systemet inklusive fundamenter, stålkonsoller og samtlige betonelementer.

NOROQ er din partner for komplettløsninger!

specialelementer.

Udover de ovennævnte beton- og stålprodukter tilbyder og leverer NOROQ også specialelementer af beton.

Udover de ovennævnte beton- og stålprodukter tilbyder og leverer NOROQ også specialelementer af beton.

Såmed er NOROQ din partner, hvis du efterlyser skræddersyede specialelementer til dit projekt!

NOROQ´s erfarne, dedikerede og højt kvalificerede team tilbyder struktureret planlægning, velkoordineret udførelse og kontrol af projekter fra start til slut og garanterer, at kundernes ønsker bliver kommunikeret, forstået og at løsninger bliver skræddersyet til kundernes individuelle krav og behov.

 

bottom of page